Malfie Wenderson

Polis i Boston. Känner Harland Mason sedan länge. De har hjälpt varandra i diverse fall.

Description:
Bio:

Gjorde en tjänst åt Harland i “The Lurker in the Attic”, förväntar sig en gentjänst innan fler tjänster ges.

Malfie Wenderson

When the stars are right linuslovholm